Filmjobb.com - Jobb inom film, tv och reklam för Sveriges professionella filmarbetare och produktionsbolag

Filmjobb Sveriges Allmänna Villkor

Senast uppdaterad: 3 december 2021

ALLMÄNT

Information om Filmjobb Sverige

Dessa allmänna villkor ("Villkor") gäller för alla tjänster som Allegori AB (559286-7179) ("Filmjobb Sverige", “Filmjobb”, "vi", "vår" eller "oss") tillhandahåller våra kunder ("du", “kunden”, “medlemmen”).

Allegori AB tillhandahåller genom det särskilda företagsnamnet “Filmjobb Sverige” webbtjänsten Filmjobb.com som är en tjänst för professionella filmarbetare och produktionsbolag inom film, tv och reklam.

Kontaktuppgifter

Du kan kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna nedan ("Kontaktuppgifter"):
E-postadress: support@filmjobb.com

Godkännande av Villkoren

Genom att registrera ett Konto och använda Tjänsten godkänner du Villkoren. Om du inte godkänner Villkoren, kan du inte skapa ett Konto och använda Tjänsten.

Ändring av Villkoren

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra Villkoren. Vi kommer att meddela dig via e-post om sådana ändringar som inte är obetydliga och vilka kommer att påverka dig. Vi kommer då att informera dig om att det är viktigt att invända om du inte godkänner ändringarna. Om vi ​​inte får en sådan invändning inom trettio (30) dagar efter det att ändringarna meddelades kommer vi att anta att du godkänner dem. Vi kommer också anta att du godkänner ändringarna i de fall du ingår ett avtal med oss, genom att exempelvis fortsätta använda Tjänsten, efter att de nya villkoren har börjat gälla. Den senaste versionen av Villkoren kommer att finnas tillgänglig på Hemsidan.  

Definitioner

"Abonnemangsperiod" är definierat under avsnitt "Avtalstid och Uppsägning" nedan.

"Funktioner" avser Hemsidan, ditt Konto och Tjänsten tillsammans.

"Hemsidan" avser vår hemsida (www.filmjobb.com).

"Konto" avser det konto som du registrerar och skapar via Hemsidan .

"Kontaktuppgifter" avser uppgifterna angivna ovan.

"Integritetspolicy" avser vår Integritetspolicy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter.

"Tjänsten" avser de tjänster som beskrivs under avsnittet "Tjänsten" nedan och som tillgängliggjorts via Hemsidan, tillsammans med tillhörande produkter, utrustning, tjänster och information som vi tillhandahåller dig.

"Erfarenhetsprocent" avser Filmjobbs sorteringsalgoritm som räknar ut en Filmarbetares uppskattade erfarenhet baserat på den information Filmarbetaren lagt in om sig själv.

"Arbetsgivaren", “Arbetsgivare”, “Produktionsbolag”, “Företag” avser det företag som skapar ett företagskonto, publicerar en jobbannons på Filmjobbs Hemsida eller Tjänst, eller använder Filmjobbs sökfunktion för att hitta kontaktuppgifter till Arbetstagare.

"Arbetstagaren", “Arbetstagare”, “Filmarbetare”, “Sökande” avser den person som anmäler intresse för ett uppdrag eller jobb och/eller blir anställd av eller ingår avtal/överenskommelse med en Arbetsgivare.

TJÄNSTEN

Beskrivning av Tjänsten

("Tjänsten") avser de tjänster Filmjobb Sverige tillhandahåller. Vi tillhandahåller en digital tjänst för matchning och förmedling av jobbannonser inom film, tv och reklam. Filmarbetare kan registrera sig på Filmjobb och skapa en profil där de uppger kontakt- och personuppgifter samt lägger in sitt CV, showreel, bilder och annat relevant material.

Besökare på Hemsidan kan använda Filmjobbs sökfunktion för att söka och filtrera Filmarbetare baserat på bland annat yrke, språk, körkort och kommun.

Produktionsbolag och andra företag kan skapa jobbannonser med specifika kriterier. Filmjobb matchar automatiskt dessa mot Filmarbetare som uppfyller kriterierna och mailar dem för att fråga om de är tillgängliga och intresserade av uppdraget. Produktionsbolaget får sedan en lista med kontaktuppgifter till alla matchande Filmarbetare, sorterad både efter tillgänglighet och Erfarenhetsprocent.

Filmjobb förmedlar endast information om filmarbetare, företag och tillgängliga jobb och uppdrag. Vi ansvarar inte för avtal mellan filmarbetare och arbetsgivare och är inte ett bemanningsföretag eller arbetsgivare till de som använder Tjänsten.

Mer information om Tjänsten finns på Hemsidan.

Tjänster för privatpersoner och filmarbetare

Filmjobb Sverige tillhandahåller tjänster för privatpersoner och professionella filmarbetare i form av:

 • Möjligheten att skapa en profilsida och där uppge information, kontakt- och personuppgifter, samt cv och kvalifikationer. Det kan även vara möjligt att ladda upp bild och videomaterial din personliga profilsida. Denna information är publikt synlig i Tjänsten och på Hemsidan samt via de sökmotorer som indexerar Hemsidan, samt kan vara tillgänglig via tredjeparts-tjänster där Hemsidans material delas.
 • Möjlighet att vara listad i Filmjobbs sökfunktion.
 • Möjlighet att matcha jobbannonser. Om så är fallet delas även de uppgifter du angett på din profilsida och Filmjobb-konto med arbetsgivaren som skapat jobbannonsen. Att få en jobbannons innebär inte erbjudande om anställning eller erbjudande om uppdrag. En jobbannons är endast en begäran om intresseanmälan för ett möjligt jobb eller uppdrag.

Vilka Funktioner som ingår i ditt Konto och det Abonnemang som du valt definieras i enlighet med vad som beskrivs på Hemsidan för det Abonnemang eller den Tjänst du beställt. Vi har rätt att när som helst ändra vilka funktioner som ingår i de olika Abonnemangen. Om så sker och du därmed anser att du inte kan nyttja tjänsten bör du informera oss om detta. Om vi inte kan erbjuda dig möjlighet att nyttja de funktioner som du tidigare kunde, har du rätt att säga upp ditt avtal med Filmjobb och få kostnaden du betalat för den period av ditt abonnemang som ännu ej är förbrukad återbetald.

Företagstjänster

Filmjobb Sverige tillhandahåller företagstjänster i form av möjligheten att skapa sökbara profilsidor för företag samt möjligheten att skapa jobbannonser.

Ett företag kan som en del av Tjänsten skapa jobbannonser. Kostnaden för dessa ingår inte i kostnaden för Kontots Abonnemangsperiod. Kostnaden för att skapa jobbannonser framgår tydligt på den del av Hemsidan där jobbannonser skapas.

Att skapa en jobbannons innebär att arbetsgivaren uppger information om ett uppdrag eller jobb som de vill anställa eller kontraktera personal för, samt de kompetenskrav som en potentiell kandidat behöver uppfylla. När en jobbannons godkänts av Filmjobbs administratörer skickas den automatiskt till alla filmarbetare i Filmjobbs databas som, enligt den information de själva lagt in på sin profilsida och i sitt cv, uppfyller de kriterier och kompetenskrav som arbetsgivaren har uppgett i jobbannonsen. Filmjobb kan aldrig garantera att någon uppfyller kompetenskrav eller andra kriterier. Det är alltid arbetsgivarens ansvar att säkerställa att de personer de erbjuder ett jobb eller uppdrag uppfyller arbetsgivarens kompetenskrav och innehar nödvändiga kvalifikationer.

De filmarbetare som matchar kriterierna i en jobbannons blir automatiskt kontaktade av Filmjobb och får information om det tillgängliga jobbet eller uppdraget samt uppmanas att svara om de är tillgängliga och intresserade av uppdraget.

Arbetsgivaren som skapat jobbannonsen kan när de är inloggade på sitt Filmjobb-konto se en lista med kontaktuppgifter och information för de filmarbetare som matchar kriterierna i jobbannonsen. Denna lista är sorterad efter både filmarbetares tillgänglighet och Erfarenhetsprocent. När en jobbannons passerar sin deadline skickar Filmjobb även en lista till arbetsgivaren med kontaktuppgifter till de filmarbetare som angett att de är tillgängliga och intresserade av uppdraget.

Filmjobb förmedlar endast kontaktuppgifter och information kring matchande, intresserade eller tillgängliga filmarbetare och det är upp till arbetsgivaren att själva kontakta och anställa eller kontraktera filmarbetare.

Filmjobb kan inte garantera att jobbannonser matchar filmarbetare eller att vi kommer kunna presentera filmarbetare som är tillgängliga och intresserade av jobbannonser.

I det fall en jobbannons vid jobbannonsens deadline inte har matchat minst 3st Filmjobb-medlemmar, oavsett om de angett om de är tillgängliga eller inte, är jobbannonsen kostnadsfri.

Kostnaden för de jobbannonser som matchat minst 3st filmarbetare faktureras via samlingsfaktura en gång per kvartal. Fakturan skickas till de företagsuppgifter som har angetts i Kontots företagsinställningar.

Jobbannonser visas inte publikt på Filmjobb, och inte heller för andra Filmjobb-medlemmar än de som specifikt matchar jobbannonsens kriterier. Jobbannonser visas för matchande filmarbetare fram till jobbannonsens deadline eller tills filmarbetaren angett att denne inte är intresserad av uppdraget. Deadline för en jobbannons kan aldrig vara senare än den första dagen i den för jobbannonsen angivna arbetsperioden. Deadline kan inte heller vara senare än 180 dagar efter det datum då en jobbannons skapas.

Förmedling av information och kontaktuppgifter

Kunden ger Filmjobb i uppdrag att vidareförmedla information om kunden till potentiella uppdragsgivare och kollegor genom att publicera den information som Kunden lagt in i Filmjobbs databas, på Hemsidan och i resultatet för de jobbannonser som Kunden skapar eller matchar.

Skapa ett Konto

För att få tillgång till Tjänsten behöver du skapa ett Konto. Det är inte tillåtet att överlåta Kontot till andra och du får endast registrera ett (1) Konto. När ett Konto har skapats, och betalning av eventuella förskottsbetalningar har gjorts, är Tjänsten tillgänglig och klar att användas eller beställas i enlighet med instruktionerna på Hemsidan.

Beställning av Tjänsten

Tjänsten beställs i enlighet med instruktionerna på Hemsidan.

Din beställning har bekräftats när vi skickar en orderbekräftelse via e-post. Skulle det inte gå att bekräfta din beställning kommer vi informera dig om detta skriftligen och inte debitera dig något.

DINA SKYLDIGHETER

Kunder

Vi erbjuder Tjänsten till konsumenter (såsom definierat under nationell lagstiftning), bolag och andra juridiska personer.

Du får inte köpa Tjänsten eller använda Funktionerna om du är under arton (18) år.

Genom att registrera ett Konto och använda Tjänsten för en juridisk person, intygar du att du har befogenhet att ingå dessa Villkor samt att använda samtliga Funktioner för den juridiska personens räkning. Om du är en företagskund utgör dessa Villkor ett avtal mellan oss.

Användning av Funktionerna

När du använder Funktionerna måste du alltid följa gällande lagstiftning, förordningar och myndighetsföreskrifter. Framför allt får du inte använda Hemsidan på annat sätt än genom de gränssnitt som tillhandahålls av oss och som uttryckligen tillåts enligt Villkoren. Du får inte använda Funktionerna på något sätt som strider mot våra, eller någon tredje parts, rättigheter eller intressen. Du åtar dig att följa samtliga instruktioner och rekommendationer som du från tid till annan får av oss.  

Du samtycker till att vara ansvarig för alla aktiviteter som sker på ditt Konto. Inloggningsuppgifter till ditt Konto ska alltid förvaras säkert och du är alltid ansvarig för aktivitet som görs på ditt Konto. Om du misstänker att ditt Konto eller dina inloggningsuppgifter används av en tredje part ska du kontakta oss omedelbart genom Kontaktuppgifterna.

Vi kan komma att tillfälligt begränsa åtkomsten till Hemsidan och Funktionerna för att:

 • Åtgärda tekniska problem eller göra tekniska uppdateringar.
 • Uppdatera ändringar av Funktionerna för att uppfylla ändringar i tillämpliga lagar och myndighetskrav.  

Om du tillhandahåller inkorrekt, felaktig, inaktuell eller ofullständig information när du skapar ditt Konto eller använder Hemsidan och Funktionerna har vi rätt att avslå eller ändra din beställning samt att stänga ned ditt Konto. Detta gäller även om du inte följer dessa Villkor (t.ex. om du inte betalar för Tjänsten i tid) eller andra tvingande regler.

Eget innehåll

Hemsidan innehåller funktioner för att ladda upp och lagra filer och annan information som du tillhandahåller ("Innehåll"). Du är ansvarig för all distribution och andra åtgärder utförda av dig och på ditt Konto.

Genom att ladda upp Innehåll till Hemsidan, intygar du att du a) har nödvändiga rättigheter till det uppladdade Innehållet eller b) har tillstånd att använda Innehållet på ett sådant sätt att Innehållet eller ditt användande av Innehållet inte strider mot tillämplig lagstiftning. Vi kommer inte att kontrollera om Innehållet har laddats upp eller distribuerats genom Hemsidan på ett sätt som är förenligt med lag.

Genom att lägga upp Innehåll på Hemsidan, är du medveten om, beroende på dina kontoinställningar, att sådant Innehåll kan bli tillgängligt för andra. Vi är inte ansvariga för förlust av något Innehåll och vi rekommenderar dig att alltid skapa en säkerhetskopia. Vi tar inte ansvar för riktigheten i det Innehåll som du har skapat.

Filmjobb Sverige har rätt att omedelbart ta bort eller ändra publicerad information eller annat Innehåll som du laddat upp eller lagt in om vi anser att det på något vis bryter mot våra Allmänna Villkor eller tillämpliga lagar och myndighetskrav. Filmjobb Sverige har även rätt att använda den information och det Innehåll som du laddar upp på ditt konto i marknadsföringssyfte som är direkt hänförligt till att marknadsföra Filmjobb Sverige och de Tjänster vi tillhandahåller.

Sanningsenlig information

Som användare av Filmjobb godkänner du att alltid uppge sanningsenlig information. Detta är av yttersta vikt för att både våra medlemmar och arbetsgivare ska känna förtroende för informationen på Filmjobb. Du är även skyldig att uppge för tidpunkten korrekt information gällande din tillgänglighet när du svarar på en jobbannons. Användare som misstänks publicera uppgifter som inte stämmer kan stängas av eller begränsas tills motsatsen är bevisad.

Referenser

På grund av GDPR-krav är det inte tillåtet att uppge kontakt- eller personuppgifter till en referens eller annan person utan att först ha fått dennes samtycke till detta.

Diskriminering, Trakasserier och Olaglig eller Oseriös Verksamhet

Det är inte tillåtet att på något vis diskriminera, trakassera eller på annat vis uttrycka sig hotfullt eller nedsättande mot andra personer eller verksamheter. Det är inte heller tillåtet att använda Filmjobbs Hemsida eller Tjänst för att bedriva verksamhet som är olaglig eller kan medföra att arbetstagarna kan förväntas medverka till lagbrott eller annan verksamhet som av Filmjobb bedöms som oseriös, eller som skulle kunna uppfattas som stötande av enskilda eller grupper. Det är också att betrakta som oseriös verksamhet om Filmjobb har anledning att anta att Arbetsgivaren inte kommer att fullfölja sina åtaganden gentemot den anställde eller sökande, eller om de uppgifter som arbetsgivaren lämnat inte stämmer överens med vad som gäller för uppdraget eller anställningen.

Externa rekryteringstjänster och utbildningar

Det är inte tillåtet att förmå arbetstagare att själv bekosta utbildning, tester eller liknande för att komma ifråga för anställningen. Det är inte heller tillåtet att länka till externa rekryteringstjänster eller uppmana arbetstagare att söka jobb eller uppdrag via externa tjänster eller kommunikationskanaler.

PRIS OCH BETALNING

Prisuppgifter

Betalning för användningen av Tjänsten görs periodvis i förskott eller i efterskott. Varje betalning täcker en Abonnemangsperiod under vilken du har tillgång till Tjänsten.

Du ska betala alla tillämpliga avgifter på det sätt som beskrivs på Hemsidan för den Tjänst som du har valt. Priserna för Tjänsten anges på Hemsidan och inkluderar specificerade leveranskostnader, mervärdesskatt eller andra avgifter och skatter. Priset för Tjänsten är det som anges på beställningssidan när du gör din beställning.  

Vi har rätt att ändra priserna för Tjänsten. Om vi ändrar priserna kommer vi att meddela dig om detta i förväg. De ändrade priserna börjar gälla från första dagen på nästkommande Abonnemangsperiod som följer det datum då priserna ändrades. Genom att fortsätta använda Tjänsten efter att prisändringen träder i kraft är du bunden av de nya priserna. Du har rätt att närsomhelst avsluta ditt abonnemang och kommer då fortsatt ha tillgång till Tjänsten under resterande del av din pågående Abonnemangsperiod.

Betalningsuppgifter

Du kan betala för Tjänsten på de sätt som anges nedan.

Vi erbjuder betalningsmöjligheter i samarbete med Billogram genom:

 • Faktura

För betalning gäller tredjepartsleverantörens villkor (https://billogram.com/terms). Du kan bli ombedd att identifiera dig och en kreditupplysning kan begäras av tredjepartsleverantören.

Vi kan fakturera dig för Tjänsten i förväg eller i efterskott, med den frekvens som överenskommits för den avtalade perioden. Du godkänner att vi skickar elektroniska fakturor till den e-postadress som du angett  genom ditt Konto. Du är skyldig att hålla alla betaluppgifter korrekta och uppdaterade.

Du åtar dig att betala inom den angivna tiden för den betalningsmetod som du valt. Vi har rätt att stänga ned ditt Konto till dess att du har reglerat dina obetalda kostnader. En försenad betalning kan medföra förseningsavgifter och ränta.

Från tid till annan erbjuder vi presentkort och kuponger i enlighet med vad som beskrivs på Hemsidan. Dessa gäller som betalning för vad som anges på presentkortet eller kupongen.

Tillfälliga kampanjpriser påverkar inte pågående avtal.

AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

Avtalstid

Villkoren gäller från att du skapat ett Konto och fortsätter att gälla under abonnemangsperioden ("Abonnemangsperioden"). En Abonnemangsperiod definieras i enlighet med vad som beskrivs för det Abonnemang eller den Tjänst som beskrivs på Hemsidan.

Vid slutet av varje Abonnemangsperiod förnyas ditt abonnemang automatiskt med ytterligare en Abonnemangsperiod åt gången (beroende på din nuvarande Abonnemangsperiod). Ditt abonnemang kommer inte att förnyas om du säger upp det före den sista dagen för din pågående Abonnemangsperiod.

Uppsägning

Du kan säga upp Tjänsten genom att gå till Hemsidan och följa instruktionerna eller genom att kontakta oss via våra Kontaktuppgifter.

Tjänst som fortfarande pågår vid uppsägning ska slutföras i enlighet med dessa Villkor. Skyldigheter som uppstår till följd av överträdelse av dessa Villkor ska fortsätta gälla även efter uppsägning. Vid uppsägning i förtid återbetalas inte förskottsbetalda avgifter.

Vid uppsägning kommer vi efter Abonnemangsperiodens slut radera eller anonymisera all personlig information om dig, med undantag för sådan information som vi är skyldig att behålla enligt lag.

Filmjobbs rätt att säga upp avtalet

Filmjobb Sverige har rätt att säga upp avtalet mellan oss om du bryter mot våra Allmänna Villkor. Vid överträdelse kontaktar vi dig och begär rättelse och om så inte sker har vi rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet mellan oss och radera ditt konto, samt stänga av dig från framtida användning av Tjänsten.

VÅRT ANSVAR

Ansvar

Vi ansvarar, i förekommande fall, för att vi:

 • Tillhandahåller Tjänsten på ett professionellt sätt.
 • Säkerställer att Tjänsten inte utförs eller tillhandahålls på ett sätt som strider mot produktansvarslagen eller marknadsföringslagen.

Vi ansvarar inte för:

 • Informationen som medlemmar, Filmarbetare och Företag uppger på sina profil-sidor, i jobbannonser eller meddelanden.
 • Avtal mellan arbetsgivare/uppdragsgivare och arbetstagare/uppdragstagare. Filmjobb Sverige har inte heller något ansvar för skadestånd eller avgifter som kan uppkomma till följd av avtal eller överenskommelse mellan arbetsgivare/uppdragsgivare och arbetstagare/uppdragstagare. Filmjobb Sverige förmedlar endast information om tillgängliga jobb och uppdrag och är aldrig att betrakta varken som arbetsgivare/uppdragsgivare eller som ansvarig för att jobbet eller uppdraget utförs.
 • Filmjobb Sverige är aldrig ansvarigt för lön, betalning för uppdrag, arbetsvillkor eller övriga åtaganden som åligger det företag som skapat en jobbannons.
 • Filmjobb Sverige kan aldrig garantera att Kunden får jobbannonser.
 • Filmjobb Sverige kan inte heller garantera att en jobbannons resulterar i matchande eller tillgängliga filmarbetare eller arbetstagare. Vi kan inte heller garantera den information som dessa lagt in om sig själva och därmed inte heller att den Erfarenhetsprocent som visas för en filmarbetare är korrekt. Det är alltid arbetsgivarens ansvar att säkerställa att de personer ni väljer att anställa eller jobba med uppfyller de kompetenskrav som jobbet eller uppdraget kräver.
 • Filmjobb Sverige ansvarar aldrig för eventuell skada som uppkommit direkt eller indirekt till följd av att Arbetsgivare eller Arbetstagare avbryter ett avtal, inte utför det överenskomna uppdraget eller inte utför uppdraget på ett tillfredsställande vis.
 • Filmjobb Sverige ersätter aldrig skador hänförliga till näringsverksamhet och inte heller indirekta skador såsom utebliven vinst och andra följdskador.

Tillgänglighet och tillgång till Tjänsten

Filmjobb Sverige ska verka för en hög tillgänglighet av Hemsidan och Tjänsten och för att de tillhandahålls utan tekniska störningar. Vi kan dock inte garantera att Hemsidan och Tjänsten alltid kommer att vara fullt tillgängliga. Filmjobb Sverige kan av säkerhetsskäl, myndighetsbeslut eller tekniska- eller underhållsmässiga skäl tidvis behöva begränsa tillgängligheten till eller avbryta tillhandahållandet av Hemsidan och/eller Tjänsten.

Filmjobb Sverige är inte ansvarig vare sig för direkt eller indirekt skada som Kunden eller annan åsamkas till följd av sådan begränsad tillgänglighet och/eller om Tjänsten inte motsvarar Kundens förväntningar.

Hemsidan och Tjänsten tillhandahålls i befintligt skick och Kunden ansvarar själv för sin användning av Hemsidan och Tjänsten och den tekniska utrustning, mjukvara och annan utrustning som krävs för användning av och tillgång till Hemsidan och Tjänsten.

Reklamation

Om du anser att Tjänsten är felaktig kan du reklamera genom att meddela oss via våra Kontaktuppgifter. Du måste reklamera inom rimlig tid (inom två (2) månader anses alltid vara rimlig tid).  

Dina rättigheter vid fel i tjänsten

Vid fel har du rätt att:

 • Kräva att felet åtgärdas (vanligtvis utan extra kostnad).
 • Kräva prisavdrag (motsvarande vad det skulle kosta dig att åtgärda felet).
 • Säga upp avtalet förutsatt att syftet med Tjänsten har förverkats och vi rimligen borde ha förstått det.

Tredjepartstjänster som del av tjänsten

Ibland använder vi tjänster och/eller produkter från tredjepartsleverantörer. Dessa leverantörer agerar utanför vår kontroll och vi är inte ansvariga för eventuella skador som orsakats på grund av en handling eller en underlåtenhet som är hänförlig till sådan leverantör.  

Om du är konsument tillhandahåller vi endast Tjänsten för ditt privata bruk. Om du använder Tjänsten i kommersiella syften och/eller för affärs- och återförsäljningsändamål är vårt ansvar gentemot dig begränsat enligt följande:

 • vi är inte ansvariga gentemot dig, vare sig det gäller avtal, skada (inklusive försumlighet), brott mot lagstadgad förpliktelse eller i övrigt, för utebliven vinst, indirekt skada eller följdskada som uppstår under eller i samband med ett avtal mellan oss;
 • vårt totala ansvar gentemot dig för alla andra förluster som uppstår under eller i samband med ett avtal mellan oss, vare sig det gäller avtal, skada (inklusive försumlighet), brott mot lagstadgad förpliktelse eller i övrigt, ska begränsas till det totala belopp som du har betalat för Tjänsten enligt gällande beställning/avtal.

Fel och dröjsmål utanför vår kontroll (force majeure)

Vi ansvarar inte för dröjsmål och fel utanför vår kontroll. Om våra leverantörer hamnar i dröjsmål på grund av en händelse utanför vår kontroll, kommer vi att meddela dig om detta så snart som möjligt och vidta åtgärder för att minimera skadan av dröjsmålet. Om vi har uppfyllt detta ansvarar vi inte för fel och dröjsmål orsakade av händelsen, men om det finns risk för att ett väsentligt fel eller dröjsmål uppstår kan du kontakta oss för att avsluta avtalet och få en återbetalning för den del av Tjänsten som du har betalat för men inte fått.  

ÅNGERRÄTT

Ångerrätt

Enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen) har du ångerrätt i fjorton (14) dagar, räknat från den dagen du köpte Tjänsten.

För att utöva din ångerrätt måste du informera oss om att du ångrar köpet genom att lämna ett tydligt, skriftligt meddelande om detta. Vänligen kontakta oss via email till support@filmjobb.com. 

För att uppfylla tidsfristen för ångerrätten räcker det att du skickar in ditt skriftliga meddelande om att du vill utöva ångerrätten innan ångerfristen har löpt ut.

Effekter av ångerrätten

Om du är konsument och vill utöva din ångerrätt kommer vi att göra en återbetalning av den betalning som täcks av din ångerrätt. Återbetalning kommer att göras med samma betalningsmetod som du använde vid det initiala betalningstillfället.  

Om vi redan har utfört delar av Tjänsten innan du lämnat meddelande om att du vill ångra ditt köp, har vi rätt till ersättning till ett belopp som är proportionerligt i förhållande till det totala beloppet för hela Tjänsten.  

Undantag från ångerrätt

Din ångerrätt som konsument enligt distansavtalslagen gäller inte om du uttryckligen har samtyckt till a) att vi börjar utföra Tjänsten under ångerfristen och b) att din ångerrätt då inte gäller.

Återbetalning

Om inget annat anges i dessa Villkor har du inte rätt till återbetalning för att returnera ett abonnemang eller värdecheckar för något delvis använt abonnemang, värdecheckar för ett oanvänt Konto eller värdecheckar på grund av att du är missnöjd med Tjänsten och/eller Funktionerna.

Gällande Funktioner som är digitala och som inte tillhandahålls via ett fysiskt medium direkt efter köpet, erbjuder vi inte returrätt (återbetalning av abonnemangsavgiften) såvida inte ångerrätt är tillämpligt enligt avsnitt "Ångerrätt".

PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår Integritetspolicy.

Genom att godkänna och acceptera Avtalet, lämnar du, i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) ditt samtycke till att Filmjobb Sverige registrerar, utlämnar och i övrigt behandlar personuppgifter och annan information hänförlig i den utsträckning det behövs för att Filmjobb Sverige skall kunna tillhandahålla Tjänsten.

Du samtycker även till att Filmjobb Sverige har rätt att dela de uppgifter du registrerar med relevanta samarbetspartners och organisationer inom film, tv och reklambranscherna, samt att dessa får kontakta dig i marknadsförings- eller informationssyfte. Du äger rätt att när som helst genom meddelande till Filmjobb Sverige begära att dina registrerade uppgifter inte ska delas med andra organisationer eller samarbetspartners.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Våra rättigheter

Hemsidan ägs och administreras av Filmjobb Sverige som är en del av Allegori AB. Alla upphovsrätter, varumärken, varunamn, loggor och andra immateriella eller industriella rättigheter som innehas eller används av oss samt de som är inkluderade i våra Funktioner (inklusive titlar, grafiska bilder, ikoner, skript, källkoder osv.) är vår egen, eller annan licensgivares, egendom och får inte återskapas, distribueras, säljas, användas, ändras, kopieras, begränsas eller användas (helt eller delvis) utan vårt skriftliga samtycke.  

Respekt för vår egendom

Du får inte, oavsett ändamål, manipulera, försöka få obehörig åtkomst till, ändra, hacka, laga eller på annat sätt justera något av våra material, hårdvara, källkoder eller information.  

Respekt för våra immateriella rättigheter

Tjänsten och annan information, inklusive alla tillhörande immateriella rättigheter, som tillhandahålls och tillgängliggörs av oss utgör vår exklusiva egendom. Du får inte använda vår exklusiva egendom i något kommersiellt syfte eller för annat ändamål utan vårt skriftliga samtycke.  

TILLÄMPLIG LAG

Svensk lag ska tillämpas på dessa Villkor och vårt rättsförhållande i övrigt.  

KLAGOMÅL OCH TVISTER

Om du har några klagomål, vänligen kontakta vår support genom att skicka ett e-postmedddelande till support@filmjobb.com.

Vi kommer alltid att i första hand försöka lösa dina klagomål genom diskussioner mellan dig och vår support. Vid händelse av ett klagomål eller en tvist har du dock alltid rätt att kontakta Allmänna reklamationsnämnden.  

Tvist avseende tolkning och tillämpning av dessa Villkor ska lösas av Allmänna reklamationsnämnden eller av behörig domstol.

BOLAGSINFORMATION

Allegori AB är registrerat i Sverige.

Registrerad adress: Industrigatan 8B, 21251  Malmö
Organisationsnummer: 559286-7179
Momsregistreringsnummer: SE559286-717901


Gå tillbaka till sidan du kom ifrån