Filmjobb.com - Jobb inom film, tv och reklam för Sveriges professionella filmarbetare och produktionsbolag

Filmjobb Sveriges Integritetspolicy

  • För att kunna tillhandahålla våra tjänster behöver vi spara och behandla personuppgifter om våra medlemmar, så som namn, email, telefonnummer, profilbild, yrke, cv-historik, ålder, med mera. Informationen sparas i vår databas. Vi lagrar även grundläggande information som exempelvis ditt förnamn och användar-id som Session-data och i Cookies för att kunna hålla dig inloggad på Filmjobb.com. Syftet med en sådan behandling är för att kunna skapa sökbara användarprofiler så att potentiella arbetsgivare ska kunna hitta våra medlemmar baserat på exempelvis var de bor eller vilket yrke de har, samt för att vi ska kunna kontakta dig och kunna tillhandahålla dina kontaktuppgifter till potentiella arbetsgivare.
  • Vi har fått dina uppgifter från den information du uppgav när du skapade ett konto hos oss och när du lägger till eller uppdaterar din information på Filmjobb.com. För att skapa ett konto och ingå avtal med Filmjobb.com krävs det att du uppger vissa personuppgifter. Att skapa ett konto på Filmjobb.com är dock frivilligt och vi samlar inte in några personuppgifter om dig utan att du själv lägger in informationen i vår tjänst.
  • Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen genom att maila support@filmjobb.com. Om du återkallar ditt samtycke kommer ditt konto på Filmjobb.com samt alla personuppgifter om dig att raderas. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.
  • Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är kund hos oss. Om du vill att dina uppgifter ska raderas permanent behöver du bara maila till support@filmjobb.com och kunna styrka din identitet.
  • De personuppgifter vi behandlar om dig kan, om nödvändigt för att vi ska kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig, delas med företag inom samma koncern, våra kunder, partnerföretag och organisationer samt personuppgiftsbiträden och tjänsteleverantörer vi använder. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.
  • Vi behöver även kunna spara grundläggande information om inloggade och ej inloggade besökare på webbsidan för att kunna skapa statistik som hjälper oss förbättra tjänsten. Denna typ av information är inte personuppgifter, utan anonymiserad data som identifierar din webbläsare som en unik användare. Denna information sparas i Cookies som lagras temporärt på din dator, på samma vis som alla andra webbsidor gör, och hos tredje part, exempelvis Google Analytics. Om du inte vill att statistisk information från din webbläsare ska lagras kan du stänga av Cookies i din webbläsare.
  • Personuppgiftsansvarig är Filmjobb Sverige som är en del av Allegori AB (support@filmjobb.com). Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på support@filmjobb.com. Du når vårt dataskyddsombud via support@filmjobb.com.
Gå tillbaka till sidan du kom ifrån